Wszystkie surowce używane do produkcji kosmetyków BIOSOMA posiadają certyfikaty.

Kosmetyki zostały dokładnie przebadane w specjalistycznym laboratorium z użyciem nowoczesnej aparatury pomiarowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych.

Badania dermatologiczne wykonano zgodnie z procedurą badawczą pod nadzorem lekarza dermatologa.

Kartoniki użyte do pakowania kosmetyków posiadają certyfikat FCS.

Forest Stewardship Council®

Forest Stewardship Council® – system certyfikacji, który pozwala odróżnić wyroby z drewna, które pochodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Program ten opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk stosowanych w odniesieniu do gospodarki leśnej oraz na zasadach umożliwiających śledzenie handlu i produkcji produktów z drewna pochodzących z certyfikowanych lasów.